+31-(0)24-360 67 67 info@ddlogistics.nl

D&D Logistics

Vrachtvervoer naar Finland, Zweden, Noorwegen en Denemarken

Fenex Garantiefonds / prestaties / security

Wie met D&D Logistics in zee wenst te gaan zal allereerst kijken naar zijn betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als “snel” en ”goedkoop” maar al te vaak valkuilen te zijn.
Inmiddels verzorgt D&D Logistics al 20 jaar transporten van en naar Scandinavië.

De veiligheidsmaatregelen die wij nemen gaan verder dan Tapa. De planning van de vrachtauto’s maakt een belangrijk zo niet het belangrijkste deel uit van alle te nemen veiligheidsmaatregelen. Deze leggen wij om veiligheidsredenen alleen mondeling uit aan de betrokken leidinggevende personen.  

FENEX-expediteurs weten dat alles draait om betrouwbaarheid. Daarom werken ze voortdurend aan de kwaliteit, continuïteit en beheersbaarheid van logistieke systemen.

Om de betrouwbaarheid van FENEX-expediteurs te benadrukken heeft de FENEX een garantiefonds in het leven geroepen. Dit garantiefonds houdt in dat indien een FENEX-expediteur failliet gaat, het FENEX-Garantiefonds de opdrachtgever de mogelijke financiële schade vergoedt. FENEX-expediteurs staan derhalve garant voor elkaar.

Het Garantiefonds is ondergebracht in de Stichting FENEX-Garantiefonds. De Stichting keert uit indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Reglement Uitkering Vergoeding FENEX-Garantiefonds.

Contact


Smiley face

Telefoon: +31-(0)24-360 67 67

E-mail: info@ddlogistics.nl